ชุดเบสบอล 1 แผ่นพื้น พร้อมหลังคา

Baseball  1 แผ่นพื้น พร้อมหลังคา ลักษณะเด่นของชุดนี้คือหลังคา เพิ่มสีสันและมีปล่องไฟstyle บ้านยุโรป ชุดนี้เป็นชุดที่ถอดประกอบเองได้เหมาะสำหรับกลางแจ้งหรือภายในตัวอาคารโดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็กด้วยทางขึ้นที่มีลักษณะคล้ายปีนป่ายลายหินและกระดานลื่นและมีผนังด้านข้างเป็น Tic Tac Toe โดยใส้เป็น X O พื้นพลาสติกสีแดงไม่กักเก็บน้ำโดยไม่ยุบหากเด็กขึ้นไปยืนพร้อมพร้อมกัน15คน สามารถขนส่งทางบริษัทขนส่งได้ทั่วประเทศโดยถอดออกเป็นชิ้นชิ้นและเมื่อถอดประกอบออกหมดปริมาตรรวมกันน้อยกว่า 1 cubic metre

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ชุดเบสบอล 1 แผ่นพื้น พร้อมหลังคา”

Your email address will not be published. Required fields are marked *