ชุดเบสบอล 3 แผ่นพื้น ไม่มีหลังคา

ชุดฺBaseball  3 แผ่นพื้น ไม่มีหลังคา ลักษณะเด่นพื้นที่ในการเล่นจะมากกว่าชุด2แผ่นพื้นปีนป่ายเด็กจะสนุกสนานกับการปีนเหมือนหน้าผาเทียมเหมาะสำหรับกลางแจ้งหรือภายในตัวอาคารโดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็กกระดานลื่นและมีผนังด้านข้างเป็น Tic Tac Toe โดยใส่เป็น X O พื้นพลาสติกสีแดงมีลักษณะเหมือนปุ่ม kiss off ไม่กักเก็บน้ำแผ่นพื้นจะไม่ยุบหากเด็กขึ้นไปยืนพร้อมพร้อมกัน15คน สามารถขนส่งทางบริษัทขนส่งได้ทั่วประเทศโดยถอดออกเป็นชิ้นชิ้น ชุดนี้จะเป็นชุดทีได้รับความนิยมอย่างมาก จากโรงเรียน เทศบาล ศูนย์เด็กเล็ก อบต และหน่วยงานราชการที่ซือไปแจกจ่ายให้ด็กๆ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ชุดเบสบอล 3 แผ่นพื้น ไม่มีหลังคา”

Your email address will not be published. Required fields are marked *