ชุดเบสบอล Junior kid

ชุดฺBaseball Junior Kid ชุดนี้เป็นชุดที่ถอดประกอบเองได้เหมาะสำหรับกลางแจ้งหรือภายในตัวอาคารโดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็กไม่มีหลังคาประกอบด้วยทางขึ้นที่มีลักษณะคล้ายปีนป่ายลายหินและกระดานลื่นและมีผนังด้านข้างเป็น Tic Tac Toeโดยใส้เป็น X O พื้นพลาสติกสีแดงไม่กักเก็บน้ำโดยไม่ยุบหากเด็กขึ้นไปยืนพร้อมพร้อมกัน15คน สามารถขนส่งทางบริษัทขนส่งได้ทั่วประเทศโดยถอดออกเป็นชิ้นชิ้นและเมื่อถอดประกอบออกหมดปริมาตรรวมกันน้อยกว่า 1 cubic metre

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ชุดเบสบอล Junior kid”

Your email address will not be published. Required fields are marked *