วงเวียนม้าหมุนสำหรับเด็กเล็ก ชุดนี้เหมาะสำหรับเศูนย์เด็กเล็ก

ม้าหมุน 6 ที่นั่งสำหรับเด้กเล็ก เบสะนั่งมีลักษณะเหมือนอานม้า และ ยังออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยขณะเล่น โดยทำเป็นที่พักเท้าสำหรับเด็ก ความสูงของที่นั่ง 25ซม สูงทั้งสิ้น 50 ซม. เส้นผ่าศูฯย์กลาง 185 ซม.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วงเวียนม้าหมุนสำหรับเด็กเล็ก ชุดนี้เหมาะสำหรับเศูนย์เด็กเล็ก”

Your email address will not be published. Required fields are marked *