วงเวียนม้าหมุน 6 ที่นั่ง พวงมาลัยหมุน

วงเวียนม้าหมุน 6 ที่นั่ง พวงมาลัยหมุน ม้านั่งมีลักษณะเป็นอานม้า ฐานยึดสามารถยึดติดกับพื้นปูน จุดหมุนตรงกลางมีตลับลูกปืนขนาดรูตรงกลาง30มมจุดที่กว้างที่สุด เบาะนั่งถึงเบอะนั่งคือ 180 cmส่วนสูงพื้นถึงพวงมาลัย 106 cmและเบาะนั่งสูงจากพื้น 70 cm  (ขนาดอาจมีการเปลี่ยนแปลง) จุดเด่นของม้าหมุนชุดนี้ใช้เหล็กหยาและลูกปืนประกบบนและล่างเหล็กทุกชิ้นพ่นสีฝุ่นมันเงา การดูแลรักษาตกเย็นหลังใช้งานควรนำผ้าชุบน้ำไม่ต้องเปียกมากเช็ดเพราะเหงื่อของคนจะมีเกลือทำให้กัดกร่อนเนื้อเหล็กโดยเฉพาะบริเวณพวงมาลัยต้องคอยเช็ดให้สะอาดไม่ต้องลงผงซักฟอกนะครับและหากใช้ไปนานนานควรหมั่นตรวจน๊อตที่ยึดนระหว่างอานม้าและโครงเหล็กคือบริเวณที่ยึดเกาะด้วยน๊อตต้องคอยตรวจเช็คตลอดอย่าให้น๊อตหลวม

Description

วงเวียนม้าหมุน 6 ที่นั่ง พวงมาลัยหมุน ม้านั่งมีลักษณะเป็นอานม้า ฐานยึดสามารถยึดติดกับพื้นปูน จุดหมุนตรงกลางมีตลับลูกปืนขนาดรูตรงกลาง30มมจุดที่กว้างที่สุด เบาะนั่งถึงเบอะนั่งคือ 180 cmส่วนสูงพื้นถึงพวงมาลัย 106 cmและเบาะนั่งสูงจากพื้น 70 cm  (ขนาดอาจมีการเปลี่ยนแปลง) จุดเด่นของม้าหมุนชุดนี้ใช้เหล็กหยาและลูกปืนประกบบนและล่างเหล็กทุกชิ้นพ่นสีฝุ่นมันเงา การดูแลรักษาตกเย็นหลังใช้งานควรนำผ้าชุบน้ำไม่ต้องเปียกมากเช็ดเพราะเหงื่อของคนจะมีเกลือทำให้กัดกร่อนเนื้อเหล็กโดยเฉพาะบริเวณพวงมาลัยต้องคอยเช็ดให้สะอาดไม่ต้องลงผงซักฟอกนะครับและหากใช้ไปนานนานควรหมั่นตรวจน๊อตที่ยึดนระหว่างอานม้าและโครงเหล็กคือบริเวณที่ยึดเกาะด้วยน๊อตต้องคอยตรวจเช็คตลอดอย่าให้น๊อตหลวม

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วงเวียนม้าหมุน 6 ที่นั่ง พวงมาลัยหมุน”

Your email address will not be published. Required fields are marked *